Samen duurzaam energie opwekken

Schrijf u nu in voor het lokale collectieve zonnedak van Energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland.

De Energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland U.A. gaat binnenkort zonnepalen installeren op de daken van het boerenbedrijf van A.K. Damsteegt V.O.F. aan de Schoonenburgweg 21 in Nieuw-Lekkerland. De projectvorm is een zogenaamde “postcoderoos”.

Energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland U.A. is een initiatief van:

 • Kernoverleg Nieuw-Lekkerland/ Stichting Bevordering Leefbaarheid Nieuw-Lekkerland
 • Energie Coöperatie Molenlanden

Redenen om deel te nemen

Deelname is investeren in lokaal opgewekte duurzame energie. Er zijn veel voordelen om dit via de PostCodeRoosregeling te doen:

 • U wilt bijdragen aan de duurzame opwekking van energie
 • U heeft zelf geen geschikt dak om zonnepanelen te plaatsen
 • U wilt geen omkijken hebben naar de aanleg, onderhoud en verzekering van zonnepanelen
 • U wilt profiteren van de financiële zekerheid van de postcoderoos-regeling (SCE). Zie verderop voor een beknopte uitleg.

Hoe werkt het?

De coöperatie gaat 1.100 zoncertificaten uitgeven voor €250,00 per stuk. Elk zoncertificaat heeft een verwachte energieopbrengst van ca. 212kWh/jaar gedurende 20 jaar.
Deelnemers kopen één of meerdere zoncertificaten.

De coöperatie verzorgt voor de deelnemers de SCE-subsidie-aanvraag, installatie van de zonnepanelen, aansluiting op het net, onderhoud, verzekering en administratie. De coöperatie verzorgt ook de vergoeding van de netto-opbrengst aan de deelnemers.

Wat levert het op?

Winst voor milieu, klimaat en natuur!

U draagt actief bijdraagt aan de opwekking van duurzame energie bij u in de buurt. Bij traditionele opwekking van energie komt CO2 of stikstof vrij. Bij de opwekking van energie met zonnepanelen is daar geen sprake van.

Winst voor u!

De opgewekte energie wordt verkocht aan een energiemaatschappij. De netto opbrengst (na aftrek van kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en administratie) komt ten goede aan de deelnemers.
Een exploitatiesubsidie van het rijk (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) garandeert deelnemers gedurende de looptijd van 15 jaar een minimale opbrengst per geproduceerde kWh. Na afloop van de subsidie zal het dak nog 5 jaar financieel rendement leveren voor de deelnemers (dus 20 jaar in totaal).

.

Investering en te verwachten netto-opbrengst

Deelname met zoncertificaten vereist een investering van €
Dit levert gedurende de looptijd van 20 jaar naar verwachting ca. € per jaar aan netto-opbrengst op voor u als deelnemer.
In 20 jaar tijd levert het naar verwachting ca. € op.

N.B. De inschatting van de netto-opbrengst is met grote zorg berekend op basis van vooronderzoek en de zekerheid van de SCE-garantie. Er zullen echter altijd afwijkingen zijn in de uiteindelijke opbrengst. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn voor rekening van de energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland. Alles wordt naar rato van het aantal zoncertificaten verdeeld over de deelnemers. De coöperatie heeft geen winstoogmerk: aan het einde van de looptijd zal het volledige batig saldo zijn uitgekeerd aan de deelnemers.Informatiebijeenkomst

Op donderdag 23 februari was er voor alle geïnteresseerden een informatiebijeenkomst in ’t Waellant te Nieuw-Lekkerland.


Voor vragen of aanvullende informatie kunt u altijd mailen naar energiecoopNwL@gmail.com.

Schrijf u nu in voor PostCodeRoos Nieuw-Lekkerland

Wie kan zich inschrijven?

 • Inwoners van de postcodes:
  2957 Nieuw-Lekkerland
  2961 Kinderdijk
  2959 Streefkerk
  2969 Oud-Alblas
  2951 Alblasserdam
  2954 Alblasserdam
  2941 Lekkerkerk
 • met een kleinverbruikersaansluiting (max. 3x80A).


Inschrijven kan via het formulier hiernaast.

Na versturen van het formulier ontvangt u bevestiging van uw inschrijving in uw mailbox. Dus zorg dat u uw e-mailadres juist invult. Heeft u de bevestiging na 10 minuten nog niet ontvangen, controleer dan uw spambox/ongewenste mail. Heeft u de bevestiging alsnog niet ontvangen, neem dan contact met ons op via energiecoopNwL@gmail.com.

Ja, ik ben geïnteresseerd
Met deze inschrijving bent u nog nergens aan gebonden. U ontvangt naar aanleiding van uw inschrijving een uitgebreid informatiedocument en een ledenovereenkomst ter ondertekening.