ZON KONtakt

ZON KONtakt is het eerste collectieve zonnedak dat Energie Coöperatie Molenlanden heeft gerealiseerd in 2021. Er zijn zo’n 650 zonnepanelen gelegd op de daken van bouwbedrijf Kon en drukkerij en uitgeverij De Groot (van Het Kontakt) in Goudriaan. De projectvorm is een zogenoemde ‘postcoderoos’ (gebruik makend van de fiscale Regeling Verlaagd Tarief). Deelname is mogelijk voor bewoners van de postcodegebieden rondom de zonne-installatie in de dorpen Ameide, Goudriaan, Giessenburg, Groot-Ammers, Hoogblokland, Hoornaar, Langerak, Meerkerk, Ottoland, Nieuwpoort, Noordeloos en Tienhoven (4-cijferige postcodes 2964, 2965, 2967, 2975, 2977, 3381, 4221, 4223, 4225, 4231, 4233, 4235).
De inschrijving is inmiddels gesloten en loopt naar grote tevredenheid van de coöperatie en haar deelnemers.

Waarom is deelname aan ZON KONtakt interessant?

Deelname is investeren in lokaal opgewekte duurzame energie. Er zijn veel voordelen om dit via de PostCodeRoosregeling te doen:

  • omdat u de transitie naar duurzame energie een warm hart toe draagt
  • omdat u graag op een goede manier uw stroomverbruik ‘zelf’ wilt opwekken
  • omdat u geen geschikt dak heeft om zonnepanelen op kwijt te kunnen (bijv. een te klein dakoppervlak of een rieten kap)
  • omdat u geen omkijken wilt hebben naar installatie, onderhoud en verzekering
  • omdat u er onder de streep ook graag iets aan overhoudt..

Hoe werkt het?

Leden van coöperatie ZON KONtakt hebben het door hen gewenste aantal participaties gekocht voor €250,- per aandeel. De coöperatie ontzorgt de deelnemers en regelt alles rondom installatie, onderhoud, verzekering en administratie. De deelnemers profiteren van de opbrengsten van de verkoop van de zonne-energie en ontvangen de energiebelasting die zij betaald hebben over hun eigen gebruik terug via hun energiemaatschappij, voor de hoeveelheid stroom die is opgewekt.

Wat levert deelname aan ZON KONtakt op?

Allereerst leveren deelnemers direct en dichtbij een bijdrage aan de noodzakelijke overgang naar meer duurzame energie. Maar duurzaam is niet duurder! Ook in financieel opzicht hebben leden voordeel van deelname aan de postcoderoos ZON KONtakt.
De kosten zijn opgebouwd uit de investering bij aanvang in de installatie á €250 per zonparticipatie en een jaarlijkse contributie van €25 per lid aan EC Molenlanden. Alle kosten die de coöperatie ZON KONtakt maakt (zoals voor installatie, onderhoud en verzekering) worden hiermee gedekt.
De opbrengsten komen jaarlijks uit de verkoop van de opgewekte stroom (via ZON KONtakt) en voor het grootste deel uit korting op energiebelasting voor de leden. De overheid garandeert via de postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief) 15 jaar lang volledige vrijstelling van energiebelasting over de opgewekte energie. Deze ontvangen de deelnemers via hun eigen energiemaatschappij.
In de tabel ziet u de geschatte netto opbrengst over 15 jaar bij het aantal zonnepanelen waarin wordt geïnvesteerd. Netto opbrengst wil zeggen: het bedrag dat leden overhouden nadat de investering en contributie zijn terugverdiend.N.B. De cijfers in de tabel zijn met grote zorg, op basis van het vooronderzoek en de voorbereidingen berekend. Er zullen ongetwijfeld nog (kleine) fluctuaties zijn in de uiteindelijke opbrengst. Zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van de berekeningen zijn voor rekening van de coöperatie ZON KONtakt. Alles wordt naar rato van het aantal zoncertificaten verdeeld over de deelnemers. De coöperatie zelf heeft geen winstoogmerk: aan het einde van de looptijd zal het volledig batig saldo zijn uitgekeerd aan de deelnemers.