ZON KONtakt

Geen plek voor zonnepanelen en toch uw eigen duurzame energie opwekken? Het kan!

Schrijf u nu in voor het lokale collectieve zonnedak van ZON KONtakt.

De coöperatie ZON KONtakt gaat ruim 650 zonnepanelen leggen op de daken van bouwbedrijf Kon en drukkerij/uitgeverij De Groot (van Het Kontakt) in Goudriaan. De projectvorm is een zogenoemde ‘PostCodeRoos’. Deelname is mogelijk voor bewoners van de postcodegebieden rondom de zonne-installatie in de dorpen Ameide, Goudriaan, Giessenburg, Groot-Ammers, Hoogblokland, Hoornaar, Langerak, Meerkerk, Ottoland, Noordeloos en Tienhoven (4-cijferige postcodes 2964, 2967, 2975, 2977, 3381, 4221, 4223, 4225, 4231, 4233, 4235).

Waarom zou u deelnemen aan ZON KONtakt?

Deelname is investeren in lokaal opgewekte duurzame energie. Er zijn veel voordelen om dit via de PostCodeRoosregeling te doen:

  • omdat u de transitie naar duurzame energie een warm hart toe draagt
  • omdat u graag op een goede manier uw stroomverbruik ‘zelf’ wilt opwekken
  • omdat u geen geschikt dak heeft om zonnepanelen op kwijt te kunnen (bijv. een te klein dakoppervlak of een rieten kap)
  • omdat u geen omkijken wilt hebben naar installatie, onderhoud en verzekering
  • omdat u er onder de streep ook graag iets aan overhoudt..

Hoe werkt het?

Deelnemers aan de coöperatie ZON KONtakt kopen het door hen gewenste aantal zonnepanelen voor €250,- per stuk. Vrijwel alle voorbereidingen zijn inmiddels getroffen. Zodra er voldoende inschrijvingen zijn, zal de installatie van het project starten. De coöperatie ontzorgt de deelnemers en regelt alles rondom installatie, onderhoud, verzekering en administratie.

Wat levert het u op?

Allereerst levert u direct en dichtbij een bijdrage aan de noodzakelijke overgang naar meer duurzame energie. Maar duurzaam is niet duurder! Ook in financieel opzicht kunt u uw voordeel doen met deelname aan de postcoderoos ZON KONtakt.
De kosten zijn opgebouwd uit de investering bij aanvang in de panelen á €250 per stuk en een jaarlijkse contributie van €25 per lid aan EC Molenlanden. Alle kosten die de coöperatie ZON KONtakt maakt (zoals voor installatie, onderhoud en verzekering) worden hiermee gedekt.
De opbrengsten komen jaarlijks uit de verkoop van de opgewekte stroom (via ZON KONtakt) en voor het grootste deel uit korting op uw energiebelasting. De overheid garandeert u via de postcoderoosregeling namelijk 15 jaar lang volledige vrijstelling van energiebelasting over de opgewekte energie. Deze ontvangt u van de overheid via uw eigen energiemaatschappij.
In de tabel kunt u zien hoeveel de netto opbrengst over 15 jaar is bij het aantal zonnepanelen waarin u investeert. Netto opbrengst wil zeggen: het bedrag dat u overhoudt nadat u de investering en contributie heeft terugverdiend.N.B. De cijfers in de tabel zijn met grote zorg, op basis van het vooronderzoek en de voorbereidingen berekend. Er zullen ongetwijfeld nog (kleine) fluctuaties zijn in de uiteindelijke opbrengst. Zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van de berekeningen zijn voor rekening van de coöperatie ZON KONtakt. Alles wordt naar rato van het aantal panelen verdeeld over de deelnemers. De coöperatie zelf heeft geen winstoogmerk: aan het einde van de looptijd zal het volledig batig saldo zijn uitgekeerd aan de deelnemers.

Voor hoeveel zonnepanelen kunt u deelnemen?

Voor een schatting van het aantal panelen waarmee het zinnig is om deel te nemen, bekijkt u uw eigen energieverbruik. Het voordeel van de korting op energiebelasting is namelijk alleen mogelijk over uw daadwerkelijke eigen verbruik. Het advies is dus om niet meer dan 85% van uw gemiddelde energieverbruik af te dekken via zonnepanelen in een postcoderegeling.. Elk paneel genereert jaarlijks ongeveer 300 kWh. Ook is er voor de regeling een maximum van 10.000 kWh/jaar (= 32 panelen), omdat de regeling uitsluitend bedoeld is voor kleinverbruikers.

 

Schrijf u nu in voor PostCodeRoos ZON KONtakt

Wie kan zich inschrijven?

Inwoners van Ameide, Goudriaan, Giessenburg, Groot-Ammers, Hoogblokland, Hoornaar, Langerak, Meerkerk, Ottoland, Noordeloos en Tienhoven kunnen meedoen met de PostCodeRoos ZON KONtakt.
Inschrijven kan via het formulier hiernaast.

Na versturen van het formulier ontvangt u bevestiging van uw inschrijving in uw mailbox. Dus zorg dat u uw e-mailadres juist invult. Heeft u de bevestiging na 10 minuten nog niet ontvangen, controleer dan uw spambox/ongewenste mail. Heeft u de bevestiging alsnog niet ontvangen neem dat contact met ons op via info@ecmolenlanden.nl.

Mijn gegevens


Aantal zonnepanelen

Mijn jaarlijks stroomverbruik in kWh
Dan adviseren wij u te investeren in panelen (o.b.v. 85% van uw stroomverbruik).
Door mij gewenste aantal zonnepanelen in ZON KONtakt
Hoeveelheid stroom (kWh) die dit oplevert per jaar

Investering en netto opbrengst

Een deelname metpanelen vereist een investering van €
Dit levert gedurende de looptijd van 15 jaar ongeveer € netto op aan voordeel uit stroomverkoop en korting op mijn energiebelasting.