Samen voor duurzaam Molenlanden.
Doet u ook mee?

Energie Coöperatie Molenlanden is opgericht voor en door bewoners van de gemeente Molenlanden. De coöperatie heeft als doel het stimuleren en realiseren van duurzame energieprojecten. Onderdeel daarvan is het opwekken van groene energie voor haar leden. Zowel inwoners, verenigingen als bedrijven kunnen lid worden van de coöperatie en zo meebouwen aan een duurzame samenleving en genieten van de voordelen die de coöperatie levert.

Laatste nieuws


Windverkenning RES Alblasserwaard

In de RES Alblasserwaard (Regionale Energie Strategie) hebben de gemeenten Molenlanden en Gorinchem uitgesproken dat zij meer schone energie willen opwekken. De ambitie is om in 2030 15% duurzame energie op te wekken, waarvan ongeveer de helft met windenergie.
De meningen over windturbines zijn sterk verdeeld. Wij begrijpen dat. Het standpunt van Energie Coöperatie Molenlanden is: àls er windturbines komen in Molenlanden, dan willen wij dat niet alleen de lasten, maar vooral ook de lusten bij de inwoners terechtkomen.
We willen streven naar maximaal lokaal eigendom, met zeggenschap over de verkoop van de opgewekte stroom aan lokale afnemers. We willen een lokale energiegemeenschap ontwikkelen op basis van het kostprijs-plus model.Toekomstige projecten

Energie Coöperatie Molenlanden wil graag het aantal postcoderoosprojecten uitbreiden. Daarmee willen we bijdragen aan de energietransitie in Molenlanden. Ook willen we mensen de kans bieden om deel te nemen aan een postcoderoos. De Energie Coöperatie Molenlanden is op zoek naar meer geschikte locaties voor zonnedaken. Graag komen we in contact met mensen die locaties weten of die hun eigen dak ter beschikking willen stellen. Neem gerust contact op via info@ecmolenlanden.nl.

Samen opwekken, samen profiteren met de PostCodeRoos

De postcoderoosregeling is in april 2021 gewijzigd van een fiscale regeling naar een subsidieregeling. Postcoderoosprojecten kunnen vanaf die datum gebruik maken van de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking).
Energiecoöperaties ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.
De SCE is een exploitatiesubsidie met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar.

Waarom zou ik meedoen?

Deelname is investeren in lokaal opgewekte duurzame energie. Er zijn veel voordelen om dit via de PostCodeRoosregeling te doen:

  • geen zonnepanelen op uw eigen dak
  • ontzorging: de coöperatie regelt installatie, onderhoud, garantie en verzekering
  • financieel voordeel: u ontvangt 15 jaar lang subsidie over de opgewekte zonne-energie
  • collectief rentmeesterschap: samen doen, samen resultaat, samen trots.

Meedoen

Doet u mee?

Alle inwoners in Molenlanden en directe omgeving kunnen meedoen met Energie Coöperatie Molenlanden. Samen kunnen we dicht bij huis investeren in onze eigen groene energie. Ook bedrijven met kleinverbruik en verenigingen kunnen zich bij ons aansluiten. 

Helpt u mee de coöperatie op te bouwen, door mee te denken en samen aan de slag te gaan?

Voorinschrijven, aanmelden voor de nieuwsbrief en lid worden kan via het formulier hiernaast.

Na het versturen van het formulier ontvangt een mail op het door u opgegeven e-mail adres. Hierin staat een link om uw inschrijving te bevestigen. Pas als u dat gedaan hebt is uw inschrijving voltooid. Heeft u deze mail na 10 minuten nog niet ontvangen, controleer dan uw spambox/ongewenste mail. Heeft u de bevestiging alsnog niet ontvangen, neem dan contact met ons op via info@ecmolenlanden.nl.

 

Ja, ik ben geïnteresseerd